Metru skaits:
Istabu skaits:
Cena  €
Meklēt
Bulduri
3 900 € / mēn
Bulduri
850 000 €
Dzintari
Jaunā cena 1 400 000
1 500 000 €
Nekustamā īpašuma pirkuma darījuma reģistrācijas process.
     

  SIA M2Capital saviem klientiem piedāvā uzticamu profesionālu atbalstu visā nekustamā īpašuma pirkšanas un pārdošanas procesā – no piemērota īpašuma atrašanas līdz darījuma pabeigšanai:
1  
 • Īpašuma meklēšana klientam
     
2  
 • Nekustamā īpašuma dokumentu analīze
     
3  
 • Darījumu shēmas izstrāde
     
4  
 • Rezervācijas vai rokasnaudas līguma noslēgšana
     
5  
 • Pirkuma līguma noslēgšana
     
6  
 • Darījuma konta līguma noslēgšana un darījuma konta atvēršana
  (darījuma konta līgumu var noslēgt pirms vai pēc pirkšanas-pārdošanas noslēgšanas un vienlaikus ar pirkšanas un pārdošanas līgumu jebkurā izvēlētajā Latvijas bankā)
7  
 • Domes atļaujas saņemšana
  (iegādājoties nekustamo īpašumu, kurā ietilpst zeme, uz LR nepilsoņa vai citas valsts pilsoņa vārda, ir jāsaņem domes atļauja. Atļauja tiek izsniegta 20 darba dienu laikā )
8  
 • Pirkuma cenas vai tās daļas iemaksa darījuma kontā
     
9  
 • Pieteikuma īpašuma tiesību nostiprināšanai uz pircēja vārda reģistrācija pie zvērināta notāra
  (dokuments tiek iesniegts zemesgrāmatā īpašuma pārreģistrācijai uz pircēja vārda)
10  
 • Pieteikuma īpašuma tiesību nostiprināšanai uz pircēja vārda iesniegšana zemesgrāmatā
  (reģistrācija 10 darba dienas)
11  
 • Īpašumtiesību pāreju apliecinoša dokumenta iesniegšana darījuma kontu apkalpojošajā bankā un pirkuma cenas pārskaitīšana no darījuma konta uz pārdevēja kontu
     
12  
 • Īpašuma nodošana jaunajam īpašniekam
     
     
  SIA M2Capital informē savus klientus par tādiem svarīgiem jautājumiem kā:
 • Ja manta ir ieķīlāta, tad pirkšanas-pārdošanas darījumam būs nepieciešama tās personas piekrišana, kuras labā ķīla vai hipotēka ir nodrošināta, un darījuma shēmā jāparedz ķīlas vai hipotēkas noņemšanas kārtība.

 • Iegādājoties nekustamo īpašumu, jāņem vērā, ka uz to var būt pirmtiesības trešajai personai (valstij, pašvaldībai, kopīpašniekam). Pirmpirkuma tiesības izmantošanas kārtību nosaka likums.

     
Darījuma izmaksas:
 • Valsts nodeva par īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā fiziskai personai - 1,5% no darījuma summas, juridiskajai personai par dzīvokļa īpašuma nostiprināšanu - 2% no darījuma summas.
 • Kancelejas preču nodeva par īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā – 21,34 eiro
 • Notāra pakalpojumi standarta darījumam - aptuveni 100 eiro
 • Darījuma konta atvēršana un apkalpošana - atkarībā no izvēlētās bankas cenrāža (no 450 eiro)
 
 
© 2023 M2 Capital Ltd. All rights reserved. Nekustamais īpašums Jūrmalā